Projekty a granty

Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež

Číslo projektu:VEGA 1/1422/04Doba riešenia:2004 - 2006
Vedúci projektu:prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc.Koordinátor projektu:prof. PhDr. O. Sliacky, CSc. (FF UCM)

Náboženský rozhlasový príhovor ako názorový fenomén tvorby verejnej mienky

Číslo projektu:VEGA 1/0220/03Doba riešenia:2003 - 2005
Vedúci projektu:PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:

Umelecké stvárňovanie lásky a erotických motívov v slovenskej poézii 19. a 20. storočia

Číslo projektu:VEGA 1/0098/03Doba riešenia:2003 - 2005
Vedúci projektu:PaedDr. Jozef Tatár, PhD.Koordinátor projektu:

Úloha ikonofilných a ikonofóbnych tendencií pri konštituovaní literárneho jazyka

Číslo projektu:VEGA 1/9350/02Doba riešenia:2002 - 2004
Vedúci projektu:PaedDr. Martin Golema, PhD.Koordinátor projektu:

Modelovanie a sémantika priestoru v slovenskej literatúre

Modeling and semantics of space in the Slovak literature

Číslo projektu:VEGA č. 1/6208/99Doba riešenia:1999 - 2001
Vedúci projektu:PaedDr. Ľubomír Kováčik, PhD.Koordinátor projektu:

Percepcia nemeckej kultúry v slovenskej literatúre

Perception of German culture in the Slovak literature

Číslo projektu:VEGA č. 1/62679/99Doba riešenia:1999 - 2001
Vedúci projektu:PaedDr. Martin Golema, PhD.Koordinátor projektu:

Tradicionalizmus a modernizmus v slovenskej literatúre

Traditionalism and modernism in the Slovak literature

Číslo projektu:VEGA č. 1/6265/99Doba riešenia:1999 - 2001
Vedúci projektu:PaedDr. Martin Golema, PhD.Koordinátor projektu:

Tvorba a recepcia klasickej a súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež

Číslo projektu:VEGA č. 1/4455/97Doba riešenia:1997 - 1999
Vedúci projektu:doc. PhDr. E. Tučná, CSc.Koordinátor projektu: