Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Interdiskurzívne konštruovanie reality v literatúre