Knižky ľudového čítania mladšej proveniencie v kontexte slovenskej národnej kultúry

Informácie o projekte

Číslo projektu:UGA
Doba riešenia:2010 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
Zahraničný projekt:nie