Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Knižky ľudového čítania mladšej proveniencie v kontexte slovenskej národnej kultúry