Koncepcia regionálnej literárnej čítanky - "Literárnym Zvolenom a okolím"

Informácie o projekte

Číslo projektu:UGA č. I-12-003-02
Doba riešenia:2012 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Róbert Borbély
Zahraničný projekt:nie