Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Koncepcia regionálnej literárnej čítanky - "Literárnym Zvolenom a okolím"