Literárne podoby migrácie

Informácie o projekte

Literary forms of migration

Projekt je tematicky zameraný na univerzálny fenomén migrácie v jeho literárnej projekcii.

Číslo projektu:VEGA 1/0157/17
Doba riešenia:1. jan. 2017 - 31. dec. 2019
Vedúci projektu:Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
Spoluriešitelia:2018: PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. (Z), Mgr. Henrich Jakubík, PhD.; Mgr. Paulína Šedíková Čuhová, PhD. (KU v Ružomberku); doc. PhDr. Marta Germušková, CSc. (UNIPO); PhDr. Gabriela Mihalková, PhD. (UNIPO); PaedDr. Martina Petríková, PhD. (UNIPO)

2019: PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. (Z), Mgr. Henrich Jakubík, PhD.; Mgr. Paulína Šedíková Čuhová, PhD. (KU v Ružomberku); doc. PhDr. Marta Germušková, CSc. (UNIPO); PhDr. Gabriela Mihalková, PhD. (UNIPO); PaedDr. Martina Petríková, PhD. (UNIPO)
Zahraničný projekt:nie