Podoby outsiderstva v slovenskej umeleckej próze

Informácie o projekte

Variations of outsiderism in the Slovak prose

Číslo projektu:VEGA č. 1/2243/05
Doba riešenia:2005 - 2008
Vedúci projektu:prof. PhDr. Zuzana Hurtajová, CSc.
Spoluriešitelia:doc. PhDr. Kristína Krnová, CSc.
Ivan Jančovič, PhD.
PaedDr. Zuzana Bariaková
Mgr. Henrich Jakubík
Mgr. Ivana Bosíková - Kuťová
Mgr. Zuzana Ištvanfyová
Mgr. Alžbeta Kalamárová
Mgr. Martina Kubealaková
Mgr. Ján Šveda
Zahraničný projekt:nie