Poézia Karola Alexandra Modrániho

Informácie o projekte

Poetry of Karol Alexander Modráni

Číslo projektu:VEGA 1/0591/08
Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Ľubomír Kováčik, PhD.
Spoluriešitelia:Mgr. Zuzana Kováčová
Mgr. Eva Pršová
Mgr. Petra Kelčíková
Zahraničný projekt:nie