Problém hraníc medzi filozofiu, umením a vedou

Informácie o projekte

Borders between philosophy, art and science

Číslo projektu:VEGA 1/3599/06
Doba riešenia:2006 - 2008
Vedúci projektu:doc. Marián Pálenčár, CSc. (KFi FHV UMB)
Spoluriešitelia:doc. Ivan Jančovič, PhD. (KSJL FHV UMB)
Zahraničný projekt:nie