Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež

Informácie o projekte

Číslo projektu:VEGA 1/1422/04
Doba riešenia:2004 - 2006
Vedúci projektu:prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc.
Koordinátor projektu:prof. PhDr. O. Sliacky, CSc. (FF UCM)
Zahraničný projekt:nie