Sondy do predhistórie literatúry u Slovanov

Informácie o projekte

Probes into the prehistory of Slavic literature

Číslo projektu:VEGA č. 1/0260/13
Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:Golema Martin, doc. PaedDr., PhD.
Spoluriešitelia:Pršová Eva, Mgr., PhD.
Zahraničný projekt:nie