Tradicionalizmus a modernizmus v slovenskej literatúre

Informácie o projekte

Traditionalism and modernism in the Slovak literature

Číslo projektu:VEGA č. 1/6265/99
Doba riešenia:1999 - 2001
Vedúci projektu:PaedDr. Martin Golema, PhD.
Zahraničný projekt:nie