Tvorba a recepcia klasickej a súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež

Informácie o projekte

Číslo projektu:VEGA č. 1/4455/97
Doba riešenia:1997 - 1999
Vedúci projektu:doc. PhDr. E. Tučná, CSc.
Zahraničný projekt:nie