Úloha ikonofilných a ikonofóbnych tendencií pri konštituovaní literárneho jazyka

Informácie o projekte

Číslo projektu:VEGA 1/9350/02
Doba riešenia:2002 - 2004
Vedúci projektu:PaedDr. Martin Golema, PhD.
Spoluriešitelia:PaedDr. Ľubomír Kováčik, PhD.
Zahraničný projekt:nie