Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Úloha ikonofilných a ikonofóbnych tendencií pri konštituovaní literárneho jazyka