Umelecké stvárňovanie lásky a erotických motívov v slovenskej poézii 19. a 20. storočia

Informácie o projekte

Číslo projektu:VEGA 1/0098/03
Doba riešenia:2003 - 2005
Vedúci projektu:PaedDr. Jozef Tatár, PhD.
Spoluriešitelia:PaedDr. J. Lomenčík
PaedDr. H. Kubišová
Zahraničný projekt:nie