Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Umelecké stvárňovanie lásky a erotických motívov v slovenskej poézii 19. a 20. storočia