Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

BYSTRICKÉ ŠTVRTKY V ČERVENOM RAKU

Ako porozumieť dnešnému výrazne meniacemu sa svetu? Ako reagujú jednotlivci a spoločnosť na premieňajúcu sa realitu? Pomáhajú porozumieť súčasnej realite poznatky z dávnej minulosti? Uvedené otázky si kladú vedci z viacerých vedných disciplín. Odpovede sa často rodia v diskusiách. Príďte diskutovať s odborníkmi z oblastí vied o človeku a spoločnosti – s antropológmi, sociológmi, etnológmi, historikmi, psychológmi, biológmi a lekármi z významných univerzít a akademických inštitúcií do priestorov historického hostinca v Červenom raku v Banskej Bystrici.

 Otvárame stretnutia – Bystrické štvrtky v Červenom raku.

 

Prednášky začínajú vždy o 17.00 v Reštaurácii Červený Rak s pravidelnou periodicitou jedna prednáška za mesiac.

Každé stretnutie obsahuje prednesenie prednášky, diskusiu a následné spoločné posedenie v historickom hostinci.

 

 

 

25.10.2018

17.00

Zuzana Sekeráková Búriková

Keď platíme za prácu, ktorá sa robieva "z lásky": výskum au pair, opatrovateliek a upratovačiek

22.11.2018

17.00

Ján Aláč a

Mišo Šesták

Jednodetný systém a Novohrad

 6.12.2018

 16:30

 Michal Kšiňan

 Štefánik a vznik Československa

 7.11.2019

 17:00

 Alexandra Bitušíková, Jolana Darulová, Katarína Koštialová, Zdena Krišková

 Sociokultúrny kapitál vybraných úspešných obcí - nositeľov titulu Dedina roka na Slovensku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hana Chorvátová, Ivan Murin, Ivan Chorvát.