Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rituálny život južnej Indie - prednáška spojená s premietaním dokumentu