Výstava medzinárodného projektu ETNOFOLK

 

 

 31. januára 2014 bola vo foajé Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela sprístupnená výstava medzinárodného projektu ETNOFOLK:  Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe (Ochrana a šírenie kultúrneho dedičstva ľudovej kultúry v Strednej Európe). Výstava, ktorú autorsky pripravil Ústav etnológie SAV v Bratislave bola sprístupnená v Dome umenia v Bratislave, následne je prezentovaná na Univerzite Mateja Bela (31. januára – 28. februára 2014) a po tomto termíne bude trvalo inštalovaná v Slovenskom národnom múzeu v Martine.

Na projekte ETNOFOLK okrem akademických etnologických pracovísk z Českej republiky, Maďarska, Slovinska a Ústavu etnológie SAV participuje aj Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FF UMB. Cieľom výstavy je predstaviť projekt, jeho ciele, výskum a prezentovať ukážky z fotodokumentácie týchto pracovísk, ktorá bude komplexnejšie spracovaná a prezentovaná prostredníctvom portálu www.etnofolk.eu.

Projekt ETNOFOLK :  Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe  je súčasťou programu Central europe coopereating for success a je spolufinancovaný z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja EÚ (ERDF). 

Riešiteľský kolektív ISKŠ FF UMB

riešiteľský kolektív projektu ETNOFOLK z ISKŠ FF UMB

riešiteľský kolektív projektu ETNOFOLK z ISKŠ FF UMB 

výstava projektu Etnofolk vo foajé FF UMB

výstava projektu Etnofolk vo foajé FF UMB