Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Knižné novinky

 

Jolana Darulová: Premeny tradičnej kultúry. Vybrané javy materiálnej kultúry

Katarína Koštialová: Etnológia vidieka

 Jolana Darulová (ed.): Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku. V. Občania a priestory mesta

Matej Karásek - Ivan Souček (eds.): Indické cesty do duchovného sveta

Krišková, Zdena (ed.): Kultúrne dedičstvo a identita

Kamila K. Beňová: Doktorandské vzdelávanie na Slovensku. Aktéri, politiky, príbehy

Dagmara Majerová: Migračné a integračné procesy v globálnom veľkomeste (na príklade slovenských migrantiek v Londýne)

Ivan Chorvát - Roman Džambazovič (eds.): Rodina na Slovensku v teórii a výskume

 

Daniel Gerbery - Roman Hofreiter (eds.): Spoločnosť a ekonomika: sociologické perspektívy 

Ivan Souček - Komplementárna a alternatívna medicína v teórii a praxi. Vybrané kapitoly z medicínskej antropológie