Jednodetný systém v Novohrade

Informácie o udalosti

Jednodetný systém v Novohrade

Hostiteľ:Ján Aláč a Mišo Šesták
Dátum a čas začiatku:22. nov. 2018 - 17:00
Dátum a čas konca:22. okt. 2018 - 20:00
Miesto:Reštaurácia Červený Rak

 

Témou prednášky je problém  jednodetného systému - zúženej reprodukcie  v evanjelickom prostredí Novohradu v 20. – 30 rokoch 20. storočia. Jeho špecifiká, možné príčiny a zjavné dôsledky. Príklon k jednodetnému systému u evanjelikov mal dôsledky, ktoré sú v priestore Novohradu veľmi dobre čitateľné a zaslúžia si pozornosť i dnes. Dôsledky jednodetstva mali vplyv nielen na demografiu priestoru, ale i na identitu tu žijúcich ľudí, na krajinu i na urbanizmus. Autori si kladú otázky a hľadajú odpovede, prečo k danému systému došlo a prečo sa rozvinul práve v Novohrade.

 

 

 

 

O autoroch:

Ján Aláč šudoval v rokoch 1999 – 2004 odbor environmentálna ekológia – ekomuzeológia na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. V roku absolvoval rigoróznu skúšku v obore Enviromentálny manažment na UMB. Neskôr študoval na Fakulte humanitných vied sociálnu filozofiu. Od roku 2006 pracuje ako odborný pracovník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej sobote. Od roku 2011 je vedúcim oddelenia dokumentácie a správy zbierok a zástupcom riaditeľky múzea. Zameriava sa na témy z regionálnych dejín, problematiku mlynov a mlynárstva, zberateľstva, ale i ľudovú kultúru a umenie.

Mišo Šesták je člen občianskeho združenia Priatelia histórie Novohradu a vydavateľ kníh.