Keď platíme za prácu, ktorá sa robieva "z lásky": výskum au pair, opatrovateliek a upratovačiek.

Informácie o udalosti

Keď platíme za prácu, ktorá sa robieva "z lásky": výskum au pair, opatrovateliek a upratovačiek.

Dátum a čas začiatku:25. okt. 2018 - 17:00
Dátum a čas konca:25. okt. 2018 - 20:00

 

Inspiráciu k prednáške a diskusii bola monografia Panie k deťom a na upratovanie: Podoby platenej práce v domácnosti. Autorka popisuje vznikajúci trh týkajúci sa platených prác v domácnosti na Slovensku. Sleduje situáciu, ktorá je pri najímaní pracovníčok v domácnosti nezvyčajná – na rozdiel od väčšiny európskych krajín na Slovensku nie sú ako pracovníčky v domácnosti zamestnávané prevažne migrantky, ale takmer výlučne ženy, ktoré majú občianstvo a väčšinou aj tú istú národnosť ako rodiny, ktoré ich zamestnávajú. Na základe pozornej analýzy skúseností rodín zamestnávajúcich panie k deťom a na upratovanie autorka ukazuje, ako najímanie pracovníčok v domácnosti súvisí so sociálnou politikou, deľbou práce v domácnosti, predstavami o výchove detí a voľnom čase, ale najmä s miestnym modelom, ktorý do výchovy dieťaťa angažuje staré mamy. Viac dočítate na Povysávate, alebo si zabicyklujete? Mať upratovačku už nie je tabu, stredná trieda sa mení alebo sa dozviete na našich štvrtkoch.

 

 

 

 

Zuzana Sekeráková Búriková učí sociálnu antropológiu na Katedre sociológie Masarykovej Univerzity v Brne. Vo svojom výskume sa venuje plateným prácam v domácnosti a starostlivosti o deti. Po dlhodobom výskume skúsenosti slovenských au pair skúma platenú starostlivosť o deti a domácnosť na Slovensku.