Sociokultúrny kapitál vybraných úspešných obcí - nositeľov titulu Dedina roka na Slovensku

Informácie o udalosti

Sociokultúrny kapitál vybraných úspešných obcí - nositeľov titulu Dedina roka na Slovensku

Dátum a čas začiatku:7. nov. 2019 - 17:00
Dátum a čas konca:7. nov. 2019 - 20:00
Miesto:Reštaurácia Červený Rak

Témou večera je pohľad na súčasný slovenský vidiek v rámci filozoficko-motivačného a ekonomicky stimulujúceho Programu obnovy dediny a s ním súvisiaceho ocenenia úspešných obcí titulom Dedina roka.

Prednáška a diskusia bude venovaná štyrom vybraným obciam (Hrušov, Dobrá Niva, Oravská Lesná, Spišský Hrhov) z deviatich, ktoré doteraz tento titul získali. V čom je tajomstvo ich úspešného rozvoja, aký je ich sociálny a kultúrny kapitál a ako ho využívajú v procese udržateľného rozvoja? Aké sú, naopak, ich úskalia a prekážky a ako ich obce prekonávajú?

 


O tom, ako i niektorých priamych postrehoch z výskumu v obciach, budú hovoriť členovia Katedry sociálnych štúdií a etnológie FF UMB v Banskej Bystrici, ktorí sú spolu s Katedrou etnológie a folkloristiky v Nitre riešiteľmi projektu Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV.

Prednášajúce sú vysokoškolskými učiteľkami na Katedre etnológie a sociálnej antropológie FF UMB. Ich výskumná činnosť je zameraná na socio-kultúrne procesy v súčasné spoločnosti na rôznom stupni sociálnej i územnej úrovne, od lokálnej, regionálnej, až k medzinárodným kontextom. Podieľajú sa na viacerých domácich i medzinárodných projektoch, sú autormi, či spoluautormi vedeckých štúdií a monografií.