Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Letná škola „etnodielne“ pre mladých etnológov a folkloristov

Študenti Katedry sociálnych štúdií a etnológie FF UMB sa zúčastnili 4. - 7. augusta 2016 Letnej školy „etnodielne“ pre mladých etnológov a folkloristov. Podujatie sa konalo v rámci folklórneho festivalu Koliesko v Kokave nad Rimavicou. Mladí etnológovia sa zdokonaľovali v terénnom výskume, osvojovali si teoretické znalosti i praktické zručnosti vizuálnej antropológie. Organizátorom letnej školy bolo Národné osvetové centrum v Bratislave a na jeho realizácii sa spolupodieľala aj Katedra sociálnych štúdií a etnológie FF UMB

 

.