Otvorená pozvánka k novej iniciatíve UMB: Gender & Science

 

 

Your gateway to Gender and Science resources

Vážené kolegyne a kolegovia.

Dovoľujeme si vás pozvať na úvodné univerzitné stretnutie zamerané na problematiku

gender a veda“.

Podujatie sa uskutoční pri príležitosti

Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede (11. februára) a  Medzinárodného dňa žien (8. marca),

10. marca 2016 (štvrtok) o 13.00

Univerzitné centrum pre medzinárodné projekty, Cesta na amfiteáter 1, Zasadacia miestnosť č. 125.

Cieľom stretnutia je:

- vzájomné oboznámenie sa o skúsenostiach, vedomostiach a zručnostiach v genderovej oblasti

- prezentácia genderovo orientovaných, projektových a iných, aktivít na univerzite

- vytvorenie platformy na univerzitnej úrovni pre identifikáciu a riešenie oblastí súvisiacich prioritne s postavením žien vo vede a ďalších súvisiacich oblastiach.

Podujatie sa uskutoční pod záštitou prorektorky UMB pre vedu a výskum,

doc. PhDr. Alexandry Bitušíkovej, PhD. a koordinátorky projektu GenPORT - An internet portal for sharing knowledge and inspiring collaborative action on gender and science.

Vašu účasť prosíme potvrdiť najneskôr do 29. 2. 2016na e-mail: kamila.kozabenova@umb.sk.

Tešíme sa na vašu účasť!