Podpora štrajku

 

My, členovia Katedry sociálnych štúdií a etnológie Filozofickej fakulty UMB v  Banskej Bystrici podporujeme požiadavky štrajkujúcich učiteľov a týmto vyhlásením sa pripájame k výzve Iniciatívy vysokoškolských učiteľov (IVU). Uvedomujeme si nezastupiteľnú úlohu nielen učiteľa, ale aj vzdelávania ako celku pre zdravý a udržateľný rozvoj našej spoločnosti. Našou podporou vyjadrujeme, že nám záleží na budúcnosti našich detí a budúcnosti tejto krajiny.

Alexandra Bitušíková, Jolana Darulová, Roman Hofreiter, Ivan Chorvát, Katarína Koštialová, Kamila Koza – Beňová,  Zdena Krišková, Dagmar Majerová, Ivan Souček