Pozvánka na konferenciu: Podoby religiozity v Južnej Ázii

 

Podoby religiozity v Južnej Ázii
Organizátori: Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, FF UCM v Trnave
Katedra sociálnych štúdií a etnológie, FF UMB v Banskej Bystrici

Miesto: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Nám. J. Herdu 2, zasadacia miestnosť Z0.3

Streda, 5.októbra 2016

10:00 Registrácia účastníkov
10:30 Otvorenie workshopu a privítanie účastníkov
Blok 1 Mgr. Ivan Souček, PhD.
10: 45- 12:45
O čom sa hinduisti hádajú? Pár slov k pochopeniu organizácie indickej religiozity
Doc. Mgr. Dušan Deák, PhD.
Katedra porovnávacej religionistiky, FF UK v Bratislave

Kresťanskí sannjásíni: hinduistická metóda, kresťanská teória, advaitínska identita?
Mgr. Matej Karásek, PhD.
Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, FF UCM v Trnave

Fenomén neformálního zasvěcení (díkšá) a jeho význam
Mgr. Tomáš Avramov
Katedra filosofie a religionistiky, TF JU v Českých Budejovicích

12:45- 13:30 Obedňajšia prestávka

Blok 2 Mgr. Matej Karásek, PhD.
13:30- 15:30
Svätí muži Indie - medzi ideálom a skutočnosťou
Mgr. Ivan Souček, PhD.
Katedra sociálnych štúdií a etnológie, FF UMB v Banskej Bystrici

Všednost nepředvídatelnosti a lekce od bohyně Šítaly
Mgr. Milan Fujda, PhD.
Ústav religionistiky, FF MU v Brne

Mírá Báí - světice či rebelka?
Mgr. Nora Melníková, PhD.
Ústav jižní a centrální Asie, FF UK v Prahe

15:30 Ukončenie workshopu