Presťahovanie pracoviska

Pracovisko Katedry sociálnych štúdií a etnológie sa momentálne nachádza v priestoroch Filozofickej fakulty na Tajovského 40, 3. poschodie.