Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Presťahovanie pracoviska

Pracovisko Katedry sociálnych štúdií a etnológie sa dočasne nachádza v priestoroch Filozofickej fakulty na Tajovského 51, v kancelárii J03. V prípade potreby kontaktuje vedúceho katedry:  048/446 7323.