Správa z konferencie Podoby religiozity v južnej Ázii

Dňa 5.10.2016 sa v priestoroch Filozofickej fakulty UCM Trnave konala medzinárodná vedecká konferencia s názvom Podoby religiozity v južnej Ázii, ktorá bola realizovaná v rámci projektu VEGA 1/0064/14 Rituálna tradícia a dynamika v indickom prostredí - Iniciačný rituál díkšá.

Konferencia bola organizovaná Katedrou etnológie a mimoeurópskych štúdií v spolupráci s Katedrou sociálnych štúdií a etnológie.  V dvoch samostatných blokoch odznelo šesť príspevkov od odborníkov zo Slovenska a Českej republiky, zameraných na problematiku súčasnej indickej religiozity.

Okrem času vyhradeného pre prezentáciu dochádzalo k diskusii i mimo konferenčných priestorov a po oficiálnom ukončení konferencie. Na dôležitosti pravidelného stretávania odborníkov v tejto oblasti sa zhodli  všetky zúčastnene strany.