Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Medziodborové štúdium

Od akademického roku 2018/2019 otvárame možnosť štúdia etnológie v rámci medziodborového štúdia v nasledujúcich kombináciách:

 

Fakulta

Študijný program/

kombinácia študijných programov

Forma štúdia

Stupeň štúdia

Dĺžka štúdia

Miesto štúdia

Plán prijatia

Medziodborové štúdium v kombinácii študijného odboru 7106 etnológia

a študijného odboru 6107 filozofia:

FF

etnológia – filozofia

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

Medziodborové štúdium v kombinácii študijného odboru 7106 etnológia

a študijného odboru 7110 história:

FF

etnológia – história

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5