Medzinárodná spolupráca

KSŠE rozvíja spoluprácu s partnermi zo zahraničia najmä prostredníctvom medzinárodných výskumných projektov, v ktorých participujú desiatky univerzít a výskumných ústavov (doteraz vyše 50 partnerov z celej EÚ, USA, Latinskej Ameriky, Izraela). Rozsiahlu spoluprácu so zahraničím rozvíjajú aj individuálni členovia KSŠE (najmä spolupráca s European University Association – Council for Doctoral Education; UNICA; COIMBRA-Group, University of Vienna, University of Zagreb, Boston University). Inštitút je hostiteľom zahraničných výskumných pracovníkov (USA, Japonsko).