7RP: Gender Debate in the European Research Area (GENDERA)

Informácie o projekte

The Partners in the GENDERA initiative strive to make a change to the balance of gender in research organisations in Europe. By raising awareness in a wide cross-section of today's society, GENDERA aims to re-address the balance of gender within research organisations and higher education organisations across Europe. http://www.gendera.eu/

Zadanie projektu:

Výskum postavenia žien vo vede a vytvorenie národných akčných plánov pre rodovú rovnosť vo výskumných a akademických inštitúciách

Číslo projektu:SIS-CT-2009-244499
Doba riešenia:2010 - 2012
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. (za ISKŠ FHV UMB)
Koordinátor projektu:Tudományos és Technológiai Alapítvány (Hungary)
Spoluriešitelia:The Center for European Initiatives and Research in the Mediterranean (Spain), National Documentation Centre/ National Hellenic Research Foundation (EKT/NHRF) (Greece), Jozef Stefan Institute (Slovenia), Univerzita Mateja Bela (Slovakia) - Alexandra Bitušíková, Jolana Darulová, Katarína Koštialová, Kamila Beňová // Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH (Austria), Steinbeis-Europa-Zentrum (Germany), Agencia per la Promozione della Ricerca Europea (Italy) and ORT Braude College of Engineering (Israel).
Zahraničný projekt:áno