Analýza vybraných sociálnych súvislostí využívania alternatívnych foriem zdravotnej starostlivosti na Slovensku

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0333/19
Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Souček Ivan, Mgr. PhD.
Spoluriešitelia:2019: Hofreiter (Z), Karásek, Souček Vaňová, Štvrtina (D)
2020: Hofreiter (Z), Karásek, Souček Vaňová, Štvrtina (D)
Zahraničný projekt:nie