Dejiny uhoľného baníctva v Juhoslovenskej uhoľnej panve

Informácie o projekte

History of coal mining in South Slovakia

Číslo projektu:VEGA č. 1/0244/10
Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. (ISKŠ FHV UMB)
Zahraničný projekt:nie