Determinanty formovania identity lokálnych spoločenstiev v procese udržateľnosti kultúrneho dedičstva

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0032/19
Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Krišková Zdenka, PhDr., PhD.
Spoluriešitelia:2019: Majerová (Z)
2020: bez spoluriešiteľov
Zahraničný projekt:nie