Get organized! Self-management training for PhD candidates

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

Akcia Rakúsko-Slovensko

Zadanie projektu:

Akcia Rakúsko – Slovensko spolupráca vo vede a vzdelávaní

Číslo projektu:2014-05-15-0001
Doba riešenia:1. okt. 2014 - 30. sep. 2015
Vedúci projektu:Bitušíková Alexandra, doc. PhDr., CSc.
Koordinátor projektu:Univertität Wien vo Viedni, UK Bratislava
Spoluriešitelia:Kamila Beňová, Jana Pecníková, Anna Slatinská
Zahraničný projekt:nie