Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Identita socioprofesijných skupín v urbánnom prostredí