Kultúrna a sociálna diverzita mesta v kontexte udržateľného rozvoja

Informácie o projekte

Cultural and social diversity in towns in the frame of sustainable development

Číslo projektu:VEGA č. 1/0738/13
Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:Darulová Jolana, doc. PhDr., CSc.
Zahraničný projekt:nie