Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku (história, súčasný stav, perspektívy, odporúčania)

Informácie o projekte

Číslo projektu:MVTS č. 513438/07
Doba riešenia:2007 - 2008
Vedúci projektu:doc. PhDr. Darulová Jolana, CSc. (ISKŠ FHV UMB)
Spoluriešitelia:s.r. Bitušíková, A., Koštialová K.
Zahraničný projekt:nie