Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kultúrne dedičstvo ako fenomén identity