Kultúrne dedičstvo ako súčasť sociokultúrneho potenciálu rozvoja turizmu v lokálnych spoločenstvách

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0232/19
Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Darulová Jolana, doc. PhDr., CSc.
Spoluriešitelia:2019: Koštialová (Z), Bitušíková, Krišková
2020: Koštialová (Z), Bitušíková, Krišková
Zahraničný projekt:nie