Náboženský rozhlasový príhovor ako názorový fenomén tvorby verejnej mienky

Informácie o projekte

Číslo projektu:VEGA č. 1/0220/03
Doba riešenia:2003 - 2005
Vedúci projektu:PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD. (ISKŠ FHV UMB)
Zahraničný projekt:nie