Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad).