Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe (ETNOFOLK)

Informácie o projekte

The folk culture with its centuries old tradition in the regions of Central Europe, extremely rich in forms and genres, not only represents one of the keystones of our cultural identity but also offers substantial potential for sustainable socio-economic development of the regions. The project aims at utilization of the most up-to-date web based technologies for exploitation of these existing but so far weakly used resources. Hlavním cílem projektu je prezentovat středoevropskou lidovou kulturu s využitím moderních technologií 21. Století a umožnit lepší využití existujících znalostí a informací o lidové kultuře v regionech. Partneři projektu vytvořili a i v budoucnu budou vytvářet značné množství digitálního obsahu souvisejícího s různými formami lidové kultury, ale tato data byla prozatím dostupná jen omezenému okruhu zájemců prostřednictvím jednoduchých nástrojů. Množství informací zůstává dostupné pouze zaměstnancům institucí, ve kterých digitalizace probíhá. Zároveň jsou data vytvářena v různých formátech a kvalitě, bez stanovení a dodržování potřebných standardů. Projekt ETNOFOLK by měl přispět ke zlepšení dosud neuspokojivého stavu a zpřístupnit tento cenný obsah nejširší veřejnosti. Trvanie projektu: 1.5.2011-30.4.2014 http://www.projectetnofolk.eu/

Vyhlasovateľ:

EU - Central Europe Programme, Priority Axis 4: ENHANCING COMPETITIVENESS AND ATTRACTIVENESS OF CITIES AND REGIONS”.

Zadanie projektu:

Vytvorenie portálu ľudovej kultúry v strednej Európe

 

Číslo projektu:OP CENTRAL EUROPE PROGRAMME No. 3CE296P4
Doba riešenia:2011 - 2014
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. (za ISKŠ FHV UMB)
Koordinátor projektu:Etnologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i, Praha
Spoluriešitelia:Projekt ETNOFOLK je realizovaný konzorciom 6 partnerov zo 4 krajín:
· Etnologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i, Praha – vedúci projektu
· AiP Beroun, s.r.o – partner č. 2 a technický koordinátor
· Univerzita Mateje Bela, Banská Bystrica – partner č. 3 (Bitušíková A., s.r. Koštialová K., Darulová J., Luther D., Souček I.)
· Ústav etnologie Slovenskej akademie vied, Bratislava – partner č. 4
· Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete – partner č. 5
· Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademie znanosti in umetnosti – partner č. 6
Zahraničný projekt:áno