Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for "conflicted" young people across Europe (PROMISE)

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

Horizont 2020

Číslo projektu:Horizont-2020-Young Society-693221
Doba riešenia:1. máj. 2016 - 30. apr. 2019
Vedúci projektu:doc. Mgr.. Ivan Chorvát, M.A., CSc.
Koordinátor projektu:University of Manchester, UK
Spoluriešitelia:Mgr. Roman Hofreiter, PhD.; prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.; Koštialová Katarína, PhDr., PhD.
Zahraničný projekt:áno

PROMISE: PROMoting youth Involvement and Social Engagement

 

Promoting Youth Involvement and Social Engagement – PROMISE (Podpora angažovanosti a sociálnej zapojenosti mládeže) je výskumný projekt Horizontu 2020, financovaný Európskou komisiou, ktorý trvá od mája 2016 do apríla 2019. Jeho koordinátorom je Manchesterská univerzita (Veľká Británia) a spoluriešiteľskými pracoviskami sú univerzity a výskumné centrá z Estónska, Fínska, Chorvátska, Nemecka, Portugalska, Slovenska, Španielska, Ruska, Talianska a Veľkej Británie.

Cieľom projektu PROMISE je výskum úlohy mladých ľudí pri formovaní spoločnosti v minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Mladí ľudia sú často v popredí sociálnych, kultúrnych a politických zmien, čo je výsledkom ich energie a kreativity, ale tiež ich frustrácie z výziev, ktorým čelia. PROMISE si kladie za cieľ sledovať, ako mladí ľudia reagujú na nové výzvy a aké sú cesty k dosiahnutiu pozitívnej sociálnej zmeny.  Cez pochopenie skúseností, hodnôt a prístupov mladých ľudí z rôznych európskych krajín sa PROMISE pokúsi definovať  bariéry aj príležitosti sociálnej angažovanosti a zapojenosti mladých ľudí.

PROMISE sa sústreďuje predovšetkým na mladých ľudí, ktorí sú v konflikte s autoritami a tým často aj v konflikte so sociálnymi normami. Mládež v konflikte sa zdá byť najproblematickejšia ohľadom pozitívnej sociálnej angažovanosti, často priťahujúc negatívne a trestajúce reakcie zo strany autorít, čo vedie k jej marginalizácii a stigmatizácii. Negatívne vplyvy stigmatizácie a marginalizácie znižujú príležitosti mladých ľudí zapájať sa pozitívne do sociálnych aktivít, čoho výsledkom je, že veľa energie, kreativity a inovatívnych ideí týchto mladých ľudí smeruje iným smerom, ďaleko od pozitívnej sociálnej zmeny. PROMISE verí, že mládež v konflikte predstavuje dôležitý zdroj pre pozitívnu zmenu a mala by byť primárnym cieľom vzdelávateľov i tých, ktorí rozhodujú.

Použijúc rôzne metódy výskumu, riešitelia sa v prvej fáze zamerajú na zber kvantitatívnych dát sledujúcich prístupy, hodnoty a skúsenosti mládeže v rôznych európskych krajinách. V ďalších fázach budú uplatňovať  metódy etnografického zúčastneného výskumu, ktorý umožní hlbší pohľad na zapájanie sa a angažovanosť mladých ľudí. Cieľom projektu PROMISE je vytvoriť priestor pre mladých ľudí na to, aby sami dokumentovali svoju situáciu, artikulovali ich potreby a stanovili si vlastný program.    

Tento projekt je financovaný programom Európskej komisie Hozizont 2020 - Research and Innovation Programme, Grant Agreement no. 693221.