Reforming doctoral studies in Montenegro and Albania – good practice paradigm (MARDS)

Informácie o projekte

Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:Bitušíková Alexandra, prof. PhDr., CSc.
Koordinátor projektu:Univerzitet Crne Gore, Čierna Hora
Spoluriešitelia:za UMB: Ing. Kamila Borseková, PhD.
Zahraničný projekt:áno