Rituálna tradícia a dynamika v indickom prostredí - Iniciačný rituál díkšá

Informácie o projekte

Ritual Tradition and Dynamics in India – Initiation Ritual Diksha

Číslo projektu:VEGA 1/0064/14
Doba riešenia:1. jan. 2014 - 31. dec. 2016
Vedúci projektu:Mgr. Ivan Souček, PhD.
Zahraničný projekt:nie